پتروشیمی پلی نار
درباره شرکت

id : 908
نام : پتروشیمی پلی نار
تلفن : 2188761924
فکس : 2122201946
آدرس : تهران خ آیت ا... صدر . قیطریه بلوار اندرزگو خیابان اشکستان پور کوچه دانیالی شماره ۱۰

الیاف پلی پروپیلن

پتروشیمی پلی نار

- : مخصوص بتن

پلی پروپیلن

پتروشیمی پلی نار

- : پلی پروپیلن

نخ پروپیلن

پتروشیمی پلی نار

- : انواع