پتروشیمی بیستون
درباره شرکت

id : 905
نام : پتروشیمی بیستون
تلفن : 84993569 -021
فکس : 88063593 -021
آدرس : تهران -خیابان شیخ بهایی شمالی- پلاک 144-ساختمان شرکت ملی صنایع پتروشیمی طبقه 8 غربی- پتروشیمی بیستون

الکیل بنزن خطی

پتروشیمی بیستون

- : الکیل بنزن خطی

الکیلات سنگین

پتروشیمی بیستون

- : الکیلات سنگین

نرمال پارافین

پتروشیمی بیستون

- : انواع

آلكیل بنزن خطی (LAB)

پتروشیمی بیستون

_ : عدد