امداد صنایع - شركت آهنگرا
درباره شرکت

id : 5331
نام : امداد صنایع - شركت آهنگرا
پروانه بهره برداری : 9167
تلفن کارخانه : 3125642354
تلفن دفتر مرکزی : 12188919151-2
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی مورچه خورت بین خ 7 و 8
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ كریم خان بین ویلا و آبان س 131پ242 ط 1

قطعات پلاستیكی تزریقی

امداد صنایع - شركت آهنگرا

1000 : تن

اچار وابزار دستی

امداد صنایع - شركت آهنگرا

900 : تن

فورجینگ فولاد

امداد صنایع - شركت آهنگرا

500 : تن