اسپادان بهسیم
درباره شرکت

id : 5315
نام : اسپادان بهسیم
پروانه بهره برداری : 3525
تلفن کارخانه : 3132211114
تلفن دفتر مرکزی : 3112211114
آدرس کارخانه : خیابان سوم بوعلی-نبش فرعی 2 پلاك 452
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان - چهارباغ عباسی - ابتدای پ‍اساژ كازرونی

خدمات كشش سرد

اسپادان بهسیم

200 : تن

كابل برق جوشكاری

اسپادان بهسیم

500 : تن