ابزار سازی خود كفا ابزار-شركت
درباره شرکت

id : 5291
نام : ابزار سازی خود كفا ابزار-شركت
پروانه بهره برداری : 8196
تلفن کارخانه : 13125642627-9
تلفن دفتر مرکزی : 9131116717
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی مورچه خورت 151م شرق خ اصلی فاز1خ ابوریحان 6
آدرس دفتر مرکزی : شاهین شهر خ انوری پ14

فورجینگ فولاد

ابزار سازی خود كفا ابزار-شركت

500 : تن

میل تعادل فرمان

ابزار سازی خود كفا ابزار-شركت

800 : دستگاه