یوسفی-علی
درباره شرکت

id : 5253
نام : یوسفی-علی
پروانه بهره برداری : 11146
تلفن کارخانه : 9133217138
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : دهاقان 451 متری شمال سه راهی شهرضا دولت آباد دهاقان در امتداد جاده به سمت شهرضا در عمق 171 متری شرق جاده مذكور در منطقه موسی آباد
آدرس دفتر مرکزی : null