توزين الکتريک
درباره شرکت

id : 896
نام : توزين الکتريک
تلفن : ۸۲۳۴ -۰۲۱
فکس : ۸۸۸۴۶۶۶۲ (۲۱)۹۸+
آدرس : تهران، میدان فردوسی، ابتدای خیابان سپهبد قرنی،ساختمان شماره۲۹