گسترش صنعت كم مصرف انرژی خاورمیانه
درباره شرکت

id : 5149
نام : گسترش صنعت كم مصرف انرژی خاورمیانه
پروانه بهره برداری : 11997
تلفن کارخانه : 3157239368
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز یك درامتدادجاده بطرف رحمت آباد وعمق111متری ضلع شمالی جاده مذكور
آدرس دفتر مرکزی : ابتدای شهرك صنعتی خیابان رسول اكرم قطعه سوم

چراغ های خیابانی، معابر و بزرگراه ها

گسترش صنعت كم مصرف انرژی خاورمیانه

10 : دستگاه

چراغ های پروژكتوری

گسترش صنعت كم مصرف انرژی خاورمیانه

1500 : تن

لامپ هالوژن

گسترش صنعت كم مصرف انرژی خاورمیانه

2000 : تن

لامپ كم مصرف CFL

گسترش صنعت كم مصرف انرژی خاورمیانه

10000 : تن

لامپ كم مصرف FPL

گسترش صنعت كم مصرف انرژی خاورمیانه

9000 : تن

لامپ LED

گسترش صنعت كم مصرف انرژی خاورمیانه

7200 : تن