تک ژن زیست
درباره شرکت

id : 885
نام : تک ژن زیست
تلفن : 4- 88989903 -021
فکس : 88989905 - 021
آدرس : ایران - تهران - میدان فاطمی - خیابان فلسطین - کوچه مرتضی زاده - شماره

پرو بیوتیک

تک ژن زیست

- : پروبیوتیک های دام،طیور و آبزیان