درجزانی - منوچهر وحشمتی-بهرام ومهدی
درباره شرکت

id : 5127
نام : درجزانی - منوچهر وحشمتی-بهرام ومهدی
پروانه بهره برداری : 28363
تلفن کارخانه : 13712237211-12
تلفن دفتر مرکزی : 9171911777
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی خوانسار فاز 1 واحد 4
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

اب لیموترش

درجزانی - منوچهر وحشمتی-بهرام ومهدی

22000 : تن