نقدی دستنایی - غضنفر و ملك محمدی-نادر
درباره شرکت

id : 5196
نام : نقدی دستنایی - غضنفر و ملك محمدی-نادر
پروانه بهره برداری : 711/32766
تلفن کارخانه : 123362111-2
تلفن دفتر مرکزی : 9131195319
آدرس کارخانه : نجف آبادك 11سه راه كوشك مقابل پاسگاه انتظامیتكنو زرع
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

دستگاه خرمنكوب

نقدی دستنایی - غضنفر و ملك محمدی-نادر

1200 : تن

ماشین الات كاشت كشاورزی

نقدی دستنایی - غضنفر و ملك محمدی-نادر

300 : تن