مهندسی صنایع برق و الكترونیك نوین
درباره شرکت

id : 5187
نام : مهندسی صنایع برق و الكترونیك نوین
پروانه بهره برداری : 711/51874
تلفن کارخانه : 3195115571
تلفن دفتر مرکزی : 3116267172
آدرس کارخانه : 311 متَری نگهبانی شهرك در امتداد خیابان برق و در عمق 481 متری شمال غرب خیابان اخیر در امتداد خیابان برق 2 و در61متری خیابان برق 2 در امتداد فرعی 4و درضلع شمالی فرعی اخیر
آدرس دفتر مرکزی : چهارباغ بالا مجتمع پارسیان پلاك 511

تجهیزات فیزیوتراپی تعلیق درمانی به جز اسلینگ

مهندسی صنایع برق و الكترونیك نوین

1500 : تن

تخت كشش فیزیوتراپی

مهندسی صنایع برق و الكترونیك نوین

15226 : تن

دستگاه سی پی ام

مهندسی صنایع برق و الكترونیك نوین

1200 : تن

اولتراسوند حرارتی فیزیوتراپی

مهندسی صنایع برق و الكترونیك نوین

1200 : تن

تجهیزات نور درمانی- فیزیوتراپی

مهندسی صنایع برق و الكترونیك نوین

400 : تن

اینترفرنشیال

مهندسی صنایع برق و الكترونیك نوین

50 : تن

دستگاه تسكین درد

مهندسی صنایع برق و الكترونیك نوین

1600 : تن

درمان تحریك عصب ماهیچه ای

مهندسی صنایع برق و الكترونیك نوین

50 : تن

مگنتوتراپی

مهندسی صنایع برق و الكترونیك نوین

50 : تن

وكیوم تراپی

مهندسی صنایع برق و الكترونیك نوین

500 : تن

دستگاه شاك ویو تراپی

مهندسی صنایع برق و الكترونیك نوین

130 : تن

دستگاه كشش درمانی (تراكشن تراپی)

مهندسی صنایع برق و الكترونیك نوین

100 : تن

لیزر پزشكی GaAlAs

مهندسی صنایع برق و الكترونیك نوین

800 : تن