جوانه خراسان
درباره شرکت

id : 879
نام : جوانه خراسان
تلفن : 36584070-051
فکس : 36659116-051
آدرس : مشهد بزرگراه آسیایی، بعد از سه راهي امام هادي ، نبش سعادت 2 ، شركت جوانه خراسان

مکمل دامی گاوهای تازه زا

جوانه خراسان

- : انواع

مکمل جوجه گوشتی

جوانه خراسان

- : انواع

مکمل مرغ تخم گذار

جوانه خراسان

- : انواع

مکمل ویژه بوقلمون

جوانه خراسان

- : انواع

مکمل ویژه شترمرغ

جوانه خراسان

- : انواع

مکمل ویژه بلدرچین

جوانه خراسان

- : انواع

پرمیکس

جوانه خراسان

- : انواع ویتامین ها

مکمل ویژه اسب

جوانه خراسان

- : انواع

مكملهای غذایی طیور

جوانه خراسان

2000 : تن

مكملهای غذائی ابزیان

جوانه خراسان

1700 : تن

مكملهای غذایی دام

جوانه خراسان

50000 : تن

كنسانتره دام-طیور-آبزیان

جوانه خراسان

17000 : تن