عبدیزدان - علیرضا
درباره شرکت

id : 5125
نام : عبدیزدان - علیرضا
پروانه بهره برداری : 9614
تلفن کارخانه : 13123286491-2
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : ح امام خمینی خ بسیج خ سادات بن بست هنرلاستیك قائم1
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

محصولات لاستیكی تمام شدهfinished - rubber

عبدیزدان - علیرضا

200 : تن