به بان شیمی
درباره شرکت

id : 870
نام : به بان شیمی
تلفن : 2166581294
فکس : 2166581292
آدرس : ایران - تهران - خیابان آزادی - روبروی دانشکده دامپزشکی ساختمان کاوه - بلوک B - طبقه 10 - واحد 105

دارو

به بان شیمی

- : انواع