بهیار صنعت سپاهان
درباره شرکت

id : 4928
نام : بهیار صنعت سپاهان
پروانه بهره برداری : 711/38461
تلفن کارخانه : 3133932276
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 481متری غرب میدان فولاد شهرك علمی تحقیقاتی درامتداد خیابان 6 ودرضلع شمالی خیابان مذكور1پلاك B514وB515
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان -شهرك علمی و تحقیقاتی - ساختمان فن آفرینی 2 - واحد 345

دستگاه برش قالب محافظ رادیوتراپی

بهیار صنعت سپاهان

200 : تن

چراغ های سیالیتیك اتاق عمل

بهیار صنعت سپاهان

10000 : تن

دستگاه بازرسی بار و وسایل همراه

بهیار صنعت سپاهان

21300 : تن

دستگاه رادیوگرافی دیجیتال

بهیار صنعت سپاهان

50 : تن

تخت الكتریكی اتاق عمل

بهیار صنعت سپاهان

600 : تن

دستگاه رادیوتراپی

بهیار صنعت سپاهان

15000 : تن

تخت بستری سه شكن الكتریكی

بهیار صنعت سپاهان

10000 : تن

تخت بستری اطفال

بهیار صنعت سپاهان

5000 : تن

تخت ویژه سی سی یو

بهیار صنعت سپاهان

5000 : تن

تخت ویژه آی سی یو

بهیار صنعت سپاهان

10000 : تن

تخت ارتوپدی

بهیار صنعت سپاهان

515 : دستگاه

تخت ایستا ویژه بیماران ضایعات نخاعی

بهیار صنعت سپاهان

2100 : تن

برانكارد تاشو

بهیار صنعت سپاهان

200 : دستگاه

برانكارد ریكاوری

بهیار صنعت سپاهان

100 : دستگاه

برانكارد مخصوص رادیوگرافی

بهیار صنعت سپاهان

80 : دستگاه

برانكارد ساده

بهیار صنعت سپاهان

120 : عدد

برانكارد چرخ دار

بهیار صنعت سپاهان

500 : تن

كمد نگهداری دارو

بهیار صنعت سپاهان

800 : تن

كمد نگهداری مواد ناركوتیك

بهیار صنعت سپاهان

45000 : تن

میز غذاخوری بیمار

بهیار صنعت سپاهان

45000 : تن

دستگاه شتاب دهنده خطی پزشكی

بهیار صنعت سپاهان

300 : تن

صندلی دیالیز و خونگیری

بهیار صنعت سپاهان

10 : تن

تخت رادیولوسنت

بهیار صنعت سپاهان

3 : تن

تخت آندوسكوپی

بهیار صنعت سپاهان

80 : تن

تشك فوم بیمارستانی

بهیار صنعت سپاهان

76000 : تن

عملگر الكتریكی به جز عملگر شیرآلات

بهیار صنعت سپاهان

500 : تن