انبوه سازان سالار ماندگار
درباره شرکت

id : 4918
نام : انبوه سازان سالار ماندگار
پروانه بهره برداری : 34218
تلفن کارخانه : 3132647412
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 161متری جنوب غرب میدان صنعت امتداد خیابان حافظ (دو شاخ) و عمق191متری جنوب غرب خیابان مذكور كوچه 111
آدرس دفتر مرکزی : خیابان دماوند ایستگاه سبلان خ وكیل باشی خ 8 متری ولیزاد پ 23

تنباكوی معمولی

انبوه سازان سالار ماندگار

4500 : دستگاه