گلها
درباره شرکت

id : 86
نام : گلها
تلفن : 66252490
فکس : -66252490
آدرس : تهران، بزرگراه فتح، سه راه ویتانا انتهای خیابان خلیج فارس، کوچه گلها

ادویه

گلها

- : نمک - فلفل - زرد چوبه .....