دانه تاک
درباره شرکت

id : 852
نام : دانه تاک
تلفن : 2835222300
فکس : 2835222300
آدرس : استان قزوین - تاکستان - کیلومتر 3 جاده همدان

بلدرچین

دانه تاک

- : انواع

مرغ گوشتی

دانه تاک

- : انواع

کنسانتره

دانه تاک

- : انواع 5%