ایران بورد الکترونیک
درباره شرکت

id : 842
نام : ایران بورد الکترونیک
تلفن : +98 – 21 55032133 – 4
فکس : +98 – 21 55027459
آدرس : تهران - خیابان شهید رجایی - بین خیابان ستاره و اتوبان آزادگان - کوچه قیر سازی - کوچه طباطبایی - پلاک