نقیان فشاركی-رسول
درباره شرکت

id : 4553
نام : نقیان فشاركی-رسول
پروانه بهره برداری : 711/5518
تلفن کارخانه : 3125837132
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : 911مشمال م تاكسیرانی در امتدادج به سمت دولت آباداستیجاری
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

الكتروموتورتكفازخازن دار

نقیان فشاركی-رسول

75000 : متر مربع

سبزی خوردكن برقی

نقیان فشاركی-رسول

100000 : متر مربع