ناصری اصفهانی-رسول
درباره شرکت

id : 4542
نام : ناصری اصفهانی-رسول
پروانه بهره برداری : 711/41219
تلفن کارخانه : 3125836363
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : ج اصفهان دولت آباد ج باسكول متین فر درب 5
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

پارچه كشباف گردگردبافی

ناصری اصفهانی-رسول

2 : تن