فرزانه-رضا
درباره شرکت

id : 4365
نام : فرزانه-رضا
پروانه بهره برداری : 711/29268
تلفن کارخانه : 3125332376
تلفن دفتر مرکزی : 6286523
آدرس کارخانه : 51متری شمال ورودی منطقه صنعتی كمشچه در امتداد خ 1 و در ضلع شرقی خیابان مذكور
آدرس دفتر مرکزی : چهارباغ بالا مجتمع ماكان 2 ط 3 واحد 11