شفا صنعت سلامت
درباره شرکت

id : 4268
نام : شفا صنعت سلامت
پروانه بهره برداری : 16889
تلفن کارخانه : 3134721983
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 111 متری شرق جاده اصفهان – دولت آباد در امتداد خیابان استاد همایی
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی دولت اباد خ استاد همایی پ 22