سیم آوران سپاهان-شركت
درباره شرکت

id : 4247
نام : سیم آوران سپاهان-شركت
پروانه بهره برداری : 11168
تلفن کارخانه : 3125837182
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : صنعتی دولت آباد بعداز3راهی تاكسیرانی خ استادهماییاستیجاری
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

دوشاخه برق معمولی

سیم آوران سپاهان-شركت

2000 : دستگاه