ژوپن گاز - شركت
درباره شرکت

id : 4213
نام : ژوپن گاز - شركت
پروانه بهره برداری : 711/77618
تلفن کارخانه : 13125836147-8
تلفن دفتر مرکزی : 9133199198
آدرس کارخانه : ك 8 جاده دولت آباد ایستگاه شهریار
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

فن های صنعتی

ژوپن گاز - شركت

50000 : مترمربع

مشعل گازی

ژوپن گاز - شركت

3000 : تن

مشعل گازی

ژوپن گاز - شركت

3000 : تن