زرین میلاد ساحل
درباره شرکت

id : 4217
نام : زرین میلاد ساحل
پروانه بهره برداری : 41664
تلفن کارخانه : 3145839136
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 911 متری غرب جاده دولت آباد -اصفهان در امتداد خیابان شهریار و در عمق 25 متری جنوب خیابان مذكور
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی دولت آباد ، خیابان شهریار مجتمع كارگاهی فاطمیه جنب آجر اطلس پلاك 326

تنباكوی معطر معسل

زرین میلاد ساحل

68000 : تن