صنایع شیمیایی ادیب
درباره شرکت

id : 791
نام : صنایع شیمیایی ادیب
تلفن : 87746-021
فکس : 88734096 – 021
آدرس : دفتر مركزي : تهران - خیابان دکتر بهشتی - خیابان پاکستان - بن بست حکیمی - پلاک 14

استون

صنایع شیمیایی ادیب

- : انواع

بوتیل استات

صنایع شیمیایی ادیب

- : انواع

متیل استات

صنایع شیمیایی ادیب

- : انواع

تیتان

صنایع شیمیایی ادیب

- : انواع