راضیه عادل مهربان
درباره شرکت

id : 4167
نام : راضیه عادل مهربان
پروانه بهره برداری : 711/14691
تلفن کارخانه : 3137765296
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : در فاصله 411 متری شرق جاده اصفهان دولت آباد ، در امتداد خیابان استاد همایی 1 و در ضلع جنوبی خیابان
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی دولت آباد

پولك زنی و منگنه كاری ورق فلزی (پانچینگ)

راضیه عادل مهربان

50000 : عدد