داروسازی كنجینه عصاره طبیعت
درباره شرکت

id : 4154
نام : داروسازی كنجینه عصاره طبیعت
پروانه بهره برداری : 18348
تلفن کارخانه : 3134427772
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : انتهای خیابان هشتم
آدرس دفتر مرکزی : كلیومتر 25 جاده اردستان شهرك صنعتی كمشچه انتهای خیابان حافظ 4 غربی

دارو با منشا گیاهی به شكل كرم، ژل، پماد و لوسیون

داروسازی كنجینه عصاره طبیعت

500 : عدد

دارو با منشا گیاهی به شكل شربت و محلول

داروسازی كنجینه عصاره طبیعت

3000 : عدد

دارو با منشا گیاهی به شكل اسپری

داروسازی كنجینه عصاره طبیعت

500 : عدد

دارو با منشا گیاهی به شكل روغن

داروسازی كنجینه عصاره طبیعت

300 : عدد

محصولات و فرآورده‌های آرایشی پوست

داروسازی كنجینه عصاره طبیعت

1000 : عدد

محصولات و فرآورده‌های بهداشتی صورت و بدن

داروسازی كنجینه عصاره طبیعت

2000 : دستگاه

روغن موی سر

داروسازی كنجینه عصاره طبیعت

130000 : دستگاه

ژل جرم گیر (سطوح و لوازم خانگی)

داروسازی كنجینه عصاره طبیعت

800 : تن

بسته بندی گلیسیرین

داروسازی كنجینه عصاره طبیعت

800 : تن

بسته بندی پارافین مایع

داروسازی كنجینه عصاره طبیعت

900 : تن

بسته بندی وازلین بهداشتی و دارویی

داروسازی كنجینه عصاره طبیعت

900 : تن