حسن امیدزاد
درباره شرکت

id : 4112
نام : حسن امیدزاد
پروانه بهره برداری : 19181
تلفن کارخانه : 3145837551
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان شهریار خیابان12متری علم و صنعت پلاك 3
آدرس دفتر مرکزی : منطقه صنعتی دولت آباد خ شهریار ابتدای خ علم و صنعت پ3

هدباكس كاغذ سازی

حسن امیدزاد

1300 : تن

سیستم جوهر زدایی كاغذ سازی

حسن امیدزاد

1020 : تن

تیكنر های كاغذ سازی

حسن امیدزاد

50 : تن

سپراتور كاغذ سازی

حسن امیدزاد

500 : تن