ورق ساری تك كارتن یزد
درباره شرکت

id : 73915
نام : ورق ساری تك كارتن یزد
پروانه بهره برداری : 15291
تلفن کارخانه : 3537272488
تلفن دفتر مرکزی : 3517272488
آدرس کارخانه : بلواراقاقیا، خیابان نرگس
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی یزد بلوار اقاقیا خیابان نرگس

كاغذ و مقوای كرافت لاینر قهوه ای

ورق ساری تك كارتن یزد

_ : عدد

ورق كارتن چندلا

ورق ساری تك كارتن یزد

_ : عدد