نفت پردیسان كوشا متخصصین
درباره شرکت

id : 73878
نام : نفت پردیسان كوشا متخصصین
پروانه بهره برداری : 22165
تلفن کارخانه : 3535279221
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان صنعت ، فرعی سوم سمت چپ
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی زارچ- خیابان صنعت - شركت آبتاب شیمی

روغن موتور (تصفیه اول)

نفت پردیسان كوشا متخصصین

_ : عدد

سیالات هیدرولیك صنعتی (تصفیه اول)

نفت پردیسان كوشا متخصصین

_ : عدد

روغن دنده خودرو (تصفیه اول)

نفت پردیسان كوشا متخصصین

_ : عدد

ضد یخ

نفت پردیسان كوشا متخصصین

_ : عدد