بنیادمسكن انقلاب اسلامی اصفهان -شركت
درباره شرکت

id : 4129
نام : بنیادمسكن انقلاب اسلامی اصفهان -شركت
پروانه بهره برداری : 711/11329
تلفن کارخانه : 271117
تلفن دفتر مرکزی : 9131191988
آدرس کارخانه : رودخانه فصلی خال سفیدمورچه خورت 1
آدرس دفتر مرکزی : بلوار دانشگاه ك دادگستری 1

شستشو ودانه بندی شن وماسه

بنیادمسكن انقلاب اسلامی اصفهان -شركت

2500 : تن