فرآورده های لبنی كبیریزد
درباره شرکت

id : 73511
نام : فرآورده های لبنی كبیریزد
پروانه بهره برداری : 19523
تلفن کارخانه : 7218838
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزد جاده جدید تفت خ شهیدپارسائیان
آدرس دفتر مرکزی : null

دوغ بدون گاز

فرآورده های لبنی كبیریزد

_ : عدد

شیرپاستوریزه

فرآورده های لبنی كبیریزد

_ : عدد

ماست پاستوریزه

فرآورده های لبنی كبیریزد

_ : عدد

خامه پاستوریزه

فرآورده های لبنی كبیریزد

_ : عدد