صنایع غذائی مارال یزد
درباره شرکت

id : 73359
نام : صنایع غذائی مارال یزد
پروانه بهره برداری : 38618
تلفن کارخانه : 7272421-3
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزدشهرك صنعتی خضرآباد ابتدای بلواراقاقیا جنب شركت گلشاد
آدرس دفتر مرکزی : null

كیك وبیسكویت وكلوچه

صنایع غذائی مارال یزد

_ : عدد

كلوچه

صنایع غذائی مارال یزد

_ : عدد

بیسكویت

صنایع غذائی مارال یزد

_ : عدد

خمیر پیتزا

صنایع غذائی مارال یزد

_ : عدد

محصولات خبازی نان ماشینی

صنایع غذائی مارال یزد

_ : عدد