شیمیائی آریاپتروسولفوناتسهامی خاص
درباره شرکت

id : 73313
نام : شیمیائی آریاپتروسولفوناتسهامی خاص
پروانه بهره برداری : 26951
تلفن کارخانه : 5211134
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزدزارچ پل الغدیر كیلومتر2 جاده كنارگذرجنب شركت روغن ابریشم
آدرس دفتر مرکزی : null

وازلین

شیمیائی آریاپتروسولفوناتسهامی خاص

_ : عدد