سیمین صنعت سپهر آرین
درباره شرکت

id : 73266
نام : سیمین صنعت سپهر آرین
پروانه بهره برداری : 18824/36
تلفن کارخانه : 3538278486
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار نصر- خیابان سمند- بعد از ایران خودرو جلیلی- شهرك صنعتی گرجی
آدرس دفتر مرکزی : بلوار دانشجو- نبش كوچه 13

پكینگ تجهیزات صنعتی

سیمین صنعت سپهر آرین

_ : عدد

قطعات ماشین آلات مرتبط با صنایع لبنی

سیمین صنعت سپهر آرین

_ : عدد

قطعات موتورهای برقی

سیمین صنعت سپهر آرین

_ : عدد