سیدعلی محمد حسینی نسب
درباره شرکت

id : 73241
نام : سیدعلی محمد حسینی نسب
پروانه بهره برداری : 125 / 22293
تلفن کارخانه : 7273124
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزدشهرك صنعتی فاز3
آدرس دفتر مرکزی : null

خرپا فولادی

سیدعلی محمد حسینی نسب

_ : عدد

كركره ای كردن ورق فلزی

سیدعلی محمد حسینی نسب

_ : عدد

پارچه های سیستم پنبه ای والیاف مصنوعی

سیدعلی محمد حسینی نسب

_ : عدد