سید محمد منتظری هدشی
درباره شرکت

id : 73217
نام : سید محمد منتظری هدشی
پروانه بهره برداری : 865/31
تلفن کارخانه : 3535256511
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوارنواب صفوی، بلوارصابریزدی، جنب باسكول یزدی
آدرس دفتر مرکزی : خیابان انقلاب جنب بانك ملی انقلاب

قند كلوخه حتی به صورت شكسته

سید محمد منتظری هدشی

_ : عدد

نبات

سید محمد منتظری هدشی

_ : عدد

بسته بندی قند و شكر

سید محمد منتظری هدشی

_ : عدد