جلال دشمن فنا
درباره شرکت

id : 72995
نام : جلال دشمن فنا
پروانه بهره برداری : 125/11913
تلفن کارخانه : 6214953
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزد منطقه صنعتی مهدی آباد
آدرس دفتر مرکزی : null

قطعات ماشین الات كشاورزی

جلال دشمن فنا

_ : عدد