ثمین یزد
درباره شرکت

id : 72991
نام : ثمین یزد
پروانه بهره برداری : 125/14775
تلفن کارخانه : 3537272526
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز2 - بلوار نارون - كوچه ثمین
آدرس دفتر مرکزی : بلوار جمهوری - دروازه قرآن - جنب شركت ناهید

قند حبه

ثمین یزد

_ : عدد

شكلات

ثمین یزد

_ : عدد

تافی

ثمین یزد

_ : عدد

آبنبات

ثمین یزد

_ : عدد

دراژه

ثمین یزد

_ : عدد

شكر پنیر

ثمین یزد

_ : عدد

نقل

ثمین یزد

_ : عدد