توسعه انرژی نوین یزد
درباره شرکت

id : 72937
نام : توسعه انرژی نوین یزد
پروانه بهره برداری : 125/28761
تلفن کارخانه : 3536233141
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز 3 ، بلوار لادن ، نبش لادن اول
آدرس دفتر مرکزی : خیابان كاشانی مجتمع تجاری شهاب طبقه سوم واحد 418

لامپ كم مصرف

توسعه انرژی نوین یزد

_ : عدد

ترانسمیتر دما

توسعه انرژی نوین یزد

_ : عدد

ترانسمیتر فشار

توسعه انرژی نوین یزد

_ : عدد

كنترل كننده منطقی قابل برنامه ریزی (PLC)

توسعه انرژی نوین یزد

_ : عدد