تعاونی چندمنظوره عام بانوان كوثریزد
درباره شرکت

id : 72884
نام : تعاونی چندمنظوره عام بانوان كوثریزد
پروانه بهره برداری : 125/12171
تلفن کارخانه : 7272931
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : یزدشهرك صنعتی فاز3 بلواراقاقیا 24متری زنبق
آدرس دفتر مرکزی : null

درجه بندی وبسته بندی ادویه جات

تعاونی چندمنظوره عام بانوان كوثریزد

_ : عدد

پودر سوخاری

تعاونی چندمنظوره عام بانوان كوثریزد

_ : عدد

ارد برنج

تعاونی چندمنظوره عام بانوان كوثریزد

_ : عدد

ارد نخود

تعاونی چندمنظوره عام بانوان كوثریزد

_ : عدد

پاك كردن وبسته بندی حبوبات

تعاونی چندمنظوره عام بانوان كوثریزد

_ : عدد

بسته بندی خشكبار

تعاونی چندمنظوره عام بانوان كوثریزد

_ : عدد

بسته بندی قند

تعاونی چندمنظوره عام بانوان كوثریزد

_ : عدد

پودر كیك پزی تولید وبسته بندی

تعاونی چندمنظوره عام بانوان كوثریزد

_ : عدد

بسته بندی مواداردی

تعاونی چندمنظوره عام بانوان كوثریزد

_ : عدد

فراوری وبسته بندی میوه وسبزیجات خشك

تعاونی چندمنظوره عام بانوان كوثریزد

_ : عدد

بسته بندی غلات

تعاونی چندمنظوره عام بانوان كوثریزد

_ : عدد

بسته بندی پودرژلاتین وژله

تعاونی چندمنظوره عام بانوان كوثریزد

_ : عدد