تعاونی تولیدی بازرگانی شجره طوبی یزد
درباره شرکت

id : 72877
نام : تعاونی تولیدی بازرگانی شجره طوبی یزد
پروانه بهره برداری : 1172/31
تلفن کارخانه : 3537272323
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار نارون - بیست متری لاله
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی یزد - بلوار نارون - 21 متری لاله

قند كله حتی به صورت شكسته شده

تعاونی تولیدی بازرگانی شجره طوبی یزد

_ : عدد

نبات

تعاونی تولیدی بازرگانی شجره طوبی یزد

_ : عدد

بسته بندی قند و شكر

تعاونی تولیدی بازرگانی شجره طوبی یزد

_ : عدد