بیستون رایانه یزد
درباره شرکت

id : 72783
نام : بیستون رایانه یزد
پروانه بهره برداری : 125/11672
تلفن کارخانه : 6234796-6237796
تلفن دفتر مرکزی : 6238196
آدرس کارخانه : یزدخ كاشانی روبروی هلال احمر ك مصدق پ11
آدرس دفتر مرکزی : null

كامپیوتر شخصیPC

بیستون رایانه یزد

_ : عدد

تجهیزات شبكه ALN

بیستون رایانه یزد

_ : عدد