شكلات بابا طاهر میبد
درباره شرکت

id : 72416
نام : شكلات بابا طاهر میبد
پروانه بهره برداری : 4242
تلفن کارخانه : 3532372331
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوارنسترن-خیابان صنعت دهم-اولین چهارراه سمت راست-دومین واحد سمت چپ
آدرس دفتر مرکزی : میبد شهرك صنعتی جهان آباد

قند كله حتی به صورت شكسته شده

شكلات بابا طاهر میبد

_ : عدد

بسته بندی قند و شكر

شكلات بابا طاهر میبد

_ : عدد