حمید آبیار فیروزآبادی
درباره شرکت

id : 72369
نام : حمید آبیار فیروزآبادی
پروانه بهره برداری : 39416
تلفن کارخانه : 3532374126
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان صنعت3
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی جهان آباد

غلتك دستگاه نورد

حمید آبیار فیروزآبادی

_ : عدد

قالب ساخت قطعات كاشی و سرامیك و آجر نسوز

حمید آبیار فیروزآبادی

_ : عدد