تولیدی وبازرگانی فدك ریحانه یزد
درباره شرکت

id : 72355
نام : تولیدی وبازرگانی فدك ریحانه یزد
پروانه بهره برداری : 2184
تلفن کارخانه : 3532372831
تلفن دفتر مرکزی : 3527772831
آدرس کارخانه : جاده مزرعه كلانتر، جنب كاشی كورش
آدرس دفتر مرکزی : میبدجاده مزرعه كلانتر جنب كاشی كورش

كاغذ و مقوای لاینر قهوه ای

تولیدی وبازرگانی فدك ریحانه یزد

_ : عدد

ورق كارتن چندلا

تولیدی وبازرگانی فدك ریحانه یزد

_ : عدد