تولیدی میبد قیر
درباره شرکت

id : 72353
نام : تولیدی میبد قیر
پروانه بهره برداری : 9373
تلفن کارخانه : 3924
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : جاده ندوشن
آدرس دفتر مرکزی : null

قیر

تولیدی میبد قیر

_ : عدد